Med tanke på hur mycket det blåser nu för tiden så måste vindkraft vara bra!.

Vinkraft i Sverige
Några av våra vinkraftsparker

Vindkraften är inte helt okontroversiiell! Politiker och stadsbor vill ställa snurrorna i skogen där de inte syns. Och befolkningen i glesbyggden vill ställa vindkraften i stan. Där den inte syns.

Några vindkraftsparker i Sverige

En stor fördel är att vindförhållandena i de flesta fall är betydligt bättre än på land och att det normalt är möjligt att bygga stora anläggningar med många verk. Problemet är att anläggnings- och driftskostnaderna är högre än på land och det finns inga bidrag för det. En havsbaserad anläggning är Kårehamn med 16 vindkraftverk, som Eon färdigställer under 2013 nordost om Öland. Sveriges största vindkraftspark är fortfarande den havsbaserade Lillgrund i Öresund utanför Malmö från 2007, med sina 48 verk. I Vänern finns f ö den "insjöbaserade" Vindpark Vänern, med 10 vindkraftverk.

Stor-Rotliden Västerbotten

Beräknad årsproduktion är 240 GWh vilket motsvarar förnybar hushållsel till närmare 50 000 hem. Parken består av 40 stycken Vestas V 90 vindkraftverk. Tornhöjden på verken är 95 meter. Totalhöjd upp till yttersta vingspets är 140 meter.


Nogersund Blekinge

Strax utanför Sölvesborg i Blekinge, vid Nogersund, uppfördes 1991 ett havsbaserat vindkraftverk (Svante 1), ett av världens första, med en effekt på 220 kilowatt. Antal vindkraftverk: 1 på 220 kilowatt. Total effekt: 220 kilowatt. Årsproduktion: ca 400 000 kilowattimmar

Utgrunden, Kalmarsund

Utgrunden 1. Vindkraftparken består av sju vindkraftverk. Med en årlig produktionen på 38 000 MWh försörjer dessa sju vindkraftverk 7 600 hem med förnybar hushållsel.

Yttre Stengrund, Blekinge

Vindkraftparken vid Yttre Stengrund byggdes 2001 och ligger i Kalmarsund, cirka fyra kilometer från fastlandet i höjd med Ölands södra udde. I närheten av detta område hade även Vattenfall planer på att bygga fem vindkraftverk, men fick nej från Försvarsmakten på grund av närheten till ett skjutfält. Vindkraftparken består av fem vindkraftverk med en effekt på 2 MW vardera.

Lillgrund, Skåne

Vindkraftparken Lillgrund i Öresund är Sveriges hittills största satsning på vindkraft. Parken producerar 0,33 TWh el per år, vilket motsvarar hushållsel till 60 000 hem. Lillgrund är en viktig del i Vattenfalls stora satsning på vindkraft och på förnybar elproduktion. 48 vindkraftverk till havs


 

Fakta Vindkraft

I Sverige står vindkraften för ca 5% av energin.

2011 fanns det 2036 vindkraftverk De producerade ca 6 TWh dvs ungefär lika mycket som de tre största vattenkraften i Sverige.