Vattenkraft en nödvändig miljöbov!
Utan vattenkraft, mer kärnkraft!

I Sverige finns det otroligt många vattenkraftverk.Samtliga av dem har gjort enorm skada på naturen. Den biologiska mågfalden är på många platser helt eller delvis utraderad. Det spelar ingen roll om det är ett minikraftverk i en bäck eller de största kraftverken, Harsprånget i Luleälv och Stornorrfors i Umeälven.

Vattenkraft

Det är väl tveksamt om vattenkraften kan betecknas som något positivt för vårt gröna kulturarv. hade det inte varit för att man trodde så enormt på kärnkraften så hade varenda bäck varit utbyggd idag. tyvärr så syns det inte på ytan vilken enorm miljöförstörelse ett vattenkraftverk egentligen är. Det går inte att bygga ett miljömässigt bra vattenkraftverk. Vattnet måsta komma någonstans ifrån och då måste man endera dämma den ävlsträcka där kraftverket står och nöja sig med det vattnet eller så måste man leda vatten från ett närliggande vattendrag till dammen. Följden av ett sådant ingrepp blir att när man leder bort vattnet från en älvsträck så kommer det att saknas vatten iden. i värsta fall så kommer den att bli uttorkad. jag skulle vilja se den öring, röding eller harr som kan simma på stenskravel!

När man bygger kraftverksdammar så förändrar man strömmarna i vattnet och allt liv i dammen påverkas, oftast till det sämre. Det finns ingen kraftverksdam i hela välden som gjort fisket bättre. Lax, havsöring och ålar stöter på vandringshinder som gör att de inte kan vandravidare. Laxen och havsöringen för att det helt enkelt tar stopp. Ålen kan ta sig förbi via land, men det har den glömt när den ska tillbaks till Sargassohavet för att leka. Då åker de flesta rätt genom turbinen på det första kraftverket och kvar blir det bara ålfärs. Vattenkraften har tagit död på ca 98% av ålen, 90% av öringen och harren, 100% av rödingen och 100% av laxen och havsöringen. Detta från det första kraftverket och uppåt i älven. För ålen gäller dess värre siffran för alla vattendrag.

Fakta vattenkraft

Det finns drygt 1500 vattenkraftverk i Sverige. 46 av dem är på 100 MW eller mer, 16 st på mer än 200 Mw och 5 st har en effekt på mer än 400 MW. Det störstakraftverket, harsprånget i Luleälven är på 977 MW, dvs nästan 1 GW

Torne älv,  Kalix älv,  Pite älv och  Vindelälven, Vapstälven, Moälven, Lögdeälven, Öreälven, Byskeälven och Råneälven.är fredade från utbygnad
I Vindelälven och Piteälven finns dock redan kraftverk, men det får inte byggas fler.