Solenergi, hur bra är den?
Information om solenergi.

Nedan hittar du en sammanställning av olika varianter av solenergi.

Solenergi

Solel

Med hjälp av solceller producera elektricitet av solenergi. Oftast sätts flera solceller samman i en sk solcellspanel. Detta är en vanlig lösning för bostadshus och fritidshus. Genom en termisk process, där man med hjälp av speglar, koncentrerar hela solstrålningen till en viss punkt för att sedan värma vatten till ånga. Ångan driver en ångturbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektrisk ström

Solvärme

En klassiker, hur många fritidshus är det inte som har svart vattenslang liggande på taket för att alstra varmvatten? Detta är en teknik som används i större skala på exempelvis sjukhus där man låter solvärmen värma vatten som sedan används för uppvärmning. oom man har en värmepump så kan man ofta koppla till en solvärme-del som hjälper värmepumpen att bli effektivare.

Solel för kyla

Större delen av världen har inte problem med att värma sina hus. man vill istället kyla ned dem. Det kan man lätt göra om man använder sig av både solel och en nedgrävd vattenslang. Solelen får helt enkelt driva en pump som driver vattnet genom den nedgrävda slangen till ett kylelement. till det kopplar man en fläkt som nu blåser svalare luft.

 Fakta Solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara iskall. Det är solenergin som driver växternas fotosyntes.

1,7·1017 watt är den energimängd som helatiden bombarderar jorden med energi.

Energin från solen har skapat de fosila biobränslena, vattenkraften och vindkraften.

 

Några länkar

A beautiful living är en inblick i hur det ser ut hemma hos vanligt folk!